واحد تحقیق و توسعه

دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه

سال 1396

 • دست آورد اول واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد دوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد سوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد چهارم واحد تحقیق و توسعه

سال 1395

 • دست آورد اول واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد دوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد سوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد چهارم واحد تحقیق و توسعه

سال 1394

 • دست آورد اول واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد دوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد سوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد چهارم واحد تحقیق و توسعه

سال 1393

 • دست آورد اول واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد دوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد سوم واحد تحقیق و توسعه
 • دست آورد چهارم واحد تحقیق و توسعه

اهداف واحد

نوآوری تکنولوژی در هر کشور مرهون انجام فعالیت­های تحقیق و توسعه می­باشدکه رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد و بعنوان محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی در کلیه کشورها قلمداد می­شود. جهانی شدن در ده سال اخیر شرایط محیط­های رقابتی را به شدت دگرگون کرده است. سازمان­های تجاری، از جمله شرکت­های کوچک و متوسط، تحقیقات خود را برای یافتن یک استراتژی که برتری پایداری را تضمین نماید، تقویت می­نمایند. امروزه R&D در جهان جایگاه ویژه­ای دارد. به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت­های تحقیق و توسعه اختصاص می­دهند. چرا که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیندها و سیستم­های جدید و پیشرفته، حاصل فعالیت­های R&D می­باشند.

شرح وظایف

 • جمع آوری طرحهای تحقیقاتی در سطح شرکت
 • بررسی و کسب مجوز برای اجرا
 • پیش بینی وتعیین بودجه موردنیازاجرای طرحهای تحقیقاتی
 • تهیه و تنظیم برنامه زمانی اجرای طرحهای تحقیقاتی
 • نظارت برکلیه مراحل تحقیقاتی وتوسعه ایی تا حصول نتیجه نهایی
 • ایجاد ارتباط بامراکز تحقیقاتی وافراد علمی
 • بهبود کیفیت محصولات و تولید محصولات جنبی
 • استفاده مناسب از منابع موجود شرکت برای توسعه پایدار
 • فرآیند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک

همکاران سخت‌کوش ما در واحد تحقیق و توسعه

بهترین‌ها گرد هم آمده‌ایم تا محصول و خدمتی متفاوت به ارمغان آوریم.

دکتر رازانی

مدیر واحد

دکتر کاویانی

کارشناس ارشد فرایندها

مهندس ششکلانی

کارشناس ارشد سیستم‌ها

مهندس کریمی

کارشناس بررسی بازار