BRIGHT برایت آویز

48_Brightpendant

BRIGHT برایت آویز

چراغ برایت آویز

چراغ برایت با طراحی پیشرفته مهندسین اپتیک با پخش نور های متنوع برای کاربرد های مختلف

بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

لنز های اکریلیک با بازده بیش از 90 %  و طراحی ویژه با پخش نور های مختلف در انواع 25 ، 30 ، 60 و 90 درجه مناسب برای فضاهای صنعتی و فروشگاهی

ترمینال پلی آمید و سیستم سیم کشی ترو وایرینگ

ماژول LED SMD با بازده بسیار بالا و طول عمر L90f50 43000h

ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 80 و مک آدام 3

درایور الکترونیکی با بازده 95% و ضریب توان بالاتر از 0.97

5 سال ضمانت

نمایش مقطع

اطلاعات فنی

کد محصولعنوان محصولپخش نوررنگ نورشار نوریتوان چراغرنگ بدنه
NB 30 PMpچراغ برایت آویز به همراه لنز 30 درجهمستقیم3000K, 4000K, 5000K, 6500K13446, 17298, 4482, 8964131, 34, 67, 99
NB 60 PMpچراغ برایت آویز به همراه لنز 60 درجهمستقیم4000K13446, 17298, 4482, 8964131, 34, 67, 99
NB 90 PMpچراغ برایت آویز به همراه لنز 90 درجهمستقیم3000K, 4000K, 5000K, 6500K13446, 17298, 4482, 8964131, 34, 67, 99
NB 25D PMpچراغ برایت آویز به همراه لنز دوبل 25 درجه نامتقارنمستقیم3000K, 4000K, 5000K, 6500K13446, 17298, 4482, 8964131, 34, 67, 99

BRIGHT 25D

کد محصول توان شار نوری بازده طول
NB 25D 60  PMp 34 w 4482 lm 131 lm/w 60 cm
NB 25D 120  PMp 67 w 8964 lm 133.7 lm/w 120 cm
NB 25D 170  PMp 99 w 13446 lm 135.8 lm/w 170 cm
NB 25D 230  PMp 131 w 17298 lm 132 lm/w 230 cm

 

BRIGHT 30

کد محصول توان شار نوری بازده طول
NB 30 60  PMp 34 w 4482 lm 131 lm/w 60 cm
NB 30 120  PMp 67 w 8964 lm 133.7 lm/w 120 cm
NB 30 170  PMp 99 w 13446 lm 135.8 lm/w 170 cm
NB 30 230  PMp 131 w 17298 lm 132 lm/w 230 cm

 

BRIGHT 60

کد محصول توان شار نوری بازده طول
NB 60 60  PMp 34 w 4482 lm 131 lm/w 60 cm
NB 60 120  PMp 67 w 8964 lm 133.7 lm/w 120 cm
NB 60 170  PMp 99 w 13446 lm 135.8 lm/w 170 cm
NB 60 230  PMp 131 w 17298 lm 132 lm/w 230 cm

 

BRIGHT 90

کد محصول توان شار نوری بازده طول
NB 90 60  PMp 34 w 4482 lm 131 lm/w 60 cm
NB 90 120  PMp 67 w 8964 lm 133.7 lm/w 120 cm
NB 90 170  PMp 99 w 13446 lm 135.8 lm/w 170 cm
NB 90 230  PMp 131 w 17298 lm 132 lm/w 230 cm

 

ویژگی های تصویری