کارگزای بانک صنعت و معدن

کارگزای بانک صنعت و معدن - تهران

کارگزای بانک صنعت و معدن

تامین روشنایی کارگزاری بانک صنعت و معدن توسط چراغ های خطی لاین تامین شد.

در صنایع روشنایی نورانه بعد از دریافت ایده های معماری در خصوص نورپردازی پروژه؛ واحد طراحی روشنایی طرح مد نظر را ابتدا با توجه به میزان شدت روشنایی محل بررسی و سپس واحد فنی طرح مذکور را با توجه به دستورالعمل های ساخت باز طراحی و  درنهایت پس از تائیده مشتری تولید می شود.

روشنای مطلوب پروژه کارگزای بانک صنعت و معدن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ( آشنایی با بانک صنعت و معدن )

این چراغ خطی علاوه بر زییایی دکوراتیو نور اصلی پروژه را تامین می کند.

این محصول به سه طریق  چراغ خطی روکا، چراغ خطی آویز و چراغ خطی توکار  امکان تولید را دارد و برای اطلاعات بیشتر  در خصوص چراغ های خطی تولید شده در نورانه به اینجا مراجعه کنید.

نورانه کاملترین محصولات چراغ های خطی را در ایران تولید میکند. کلیه محصولات نورانه پس از تولید به مدت 5 سال گارانتی می شوند این گارانتی علاوه بر قطعات چراغ شامل میزان شدت نوری می باشد. ضمانت عدم افت شدت روشنایی چراغ در طی زمان موضوعی است که محصولات این مجموعه را نصبت به برندهای دیگر متمایز میکند.

محصولات مرتبط