Skip to content

بارگذاری نقشه های پروژه |

700 39 888 - 021

021-88839700

دانلود کاتالوگ

بارگذاری نقشه های فنی پروژه

بارگذاری و ارسال نقشه های پروژه به واحد مهندسی فنی نورانه جهت طراحی و محاسبات روشنایی به دو روش زیر امکان پذیر است.

(خواهشمندیم به موارد ذکر شده جهت تسریع در پاسخگویی دقت فرمایید.)