02188839700

021-88839700

دانلود کاتالوگ

منابع نوری

مقایسه LED ها

دسته بندی انواع LED ها

18 سپتامبر 2018

دسته بندی انواع LED ها      LED ها را بخشی از دنیای دیود (یکسو ساز) ها می دانیم.به نخستین LED ها دیود نورانی گفته می شد.اساسی ترین کاربرد آن ها محدود به صنعت الکترونیک بود و نقش نشانگرهایی را بر عهده داشتند که از وجود یا عدم وجود جریان یا روشن و خاموش بودن…

بیشتر بخوانید