اهداف و چشم انداز

اهداف

· ایجاد یک سیستم کارآمد جهت ثبت مستندات اختراع مراجعان
· ایجاد سیستمی مناسب برای ثبت و ارزیابی مالکیت های فکری مراجعان
· فراهم‌آوردن زمینه خدمات حقوقی و علمی در سطح قابل قبول برای تامین حمایت مناسب از مالکیت‌های فکری خلق شده
· حفظ و حراست از حقوق مادی و معنوی مراجعان دفتر مالکیت فکری
· تشویق و ایجاد انگیزه در محققین در جهت پیاده‌سازی تحقیقات پایه، نوآوری‌های فرآیندی و کاربردی و ارائه محصولات جدید
· تبدیل دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان به واحدی نمونه در حوزه مالکیت فکری
· اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی در خصوص موضوعات مرتبط با مالکیت‌های فکری

چشم انداز

دستیابی به جایگاه اول مالکیت فکری در منطقه خاورمیانه در ارائه خدمات در حوزه­های مختلف با پرسنلی آموزش دیده و متخصص با رویکرد افزایش ثبت پتنت و ارتباط با نهادهای بین المللی و افزایش ثبت اختراعات با دیدگاه تجاری سازی و حل مشکلات جامعه.

ماموریت

ماموریت این دفتر حمایت از حقوق مادی و معنوی مخترعین و هدایت و جهت‌ دادن به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران و مخترعین و صاحبان اندیشه به سمت نیازهای واقعی کشور و کسب مزیت اقتصادی .در راستای این ماموریت پیاده‌سازی سیاست‌های ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد.

· پایش پتنت‌های داخلی و بین‌المللی و دیگر مالکیت‌های فکری از طریق دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی online توسط ارزیابان و کارشناسان مجرب مرتبط با دفتر و تحلیل و گزارش دهی نتایج حاصل از این جستجوها جهت تجاری سازی اختراعات

· تقویت واحد مالکیت فکری از طریق جذب پرسنل با صلاحیت و آموزش‌دیده و همچنین استفاده از مشاوران برجسته به منظور تبدیل دفتر به واحدی نمونه و تاثیر‌گذار در سطح ملی در حوزه مالکیت‌فکری

· برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حوزه مالکیت فکری و انتقال

· برقراری رویه‌ای منظم برای انجام فعالیت های مرتبط با حوزه مالکیت فکری

· تدوین آئین نامه شورای مالکیت فکری برای جهت دهی به فعالیت های دفتر

· ارائه مشاوره در زمینه امور مربوط به دارائی‌های فکری

· ارتباط و همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف محوله