02188839700

حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار IP65