TRIMO

با خیال راحت انتخاب کنید

فقط یک دانلایت بدون لبه نیست!

Slider
تصویر چراغ دانلایت بدون لبه تریمو

TRIMO-Circular

چراغ دارکلایت بدون لبه تریمو گرد

قطر برش حفره: 80 میلی متر

10 وات -------- 1287 لومن

5 وات -------- 525 لومن

NTR C 82

چراغ دانلایت تریمو بدون لبه مربعی شکل

TRIMO - Square

چراغ دارکلایت بدون لبه تریمو مربع

ابعاد حفره برش: 80×80 میلی متر

10 وات -------- 1287 لومن

5 وات -------- 525 لومن

NTR S 7676

نصبی راحت و متفاوت

طراحی منحصربفرد چراغ دانلایت بدون لبه تریمو امکان نصب بدنه اصلی چراغ را را با یک چرخش در تریمو مقطع گرد و یا با یک کلیک در تریمو مقطع مربع فراهم میکند.

این مرحله نصب میتواند در مراحل پایانی پروژه پس از رنگ آمیزی و حتی بعد از چیدمان پروژه انجام بگیرد!

نصب چراغ تریمو بگونه ای خواهدبود که هیچگونه لبه ای نسبت به سطح سقف نخواهد داشت (Trimless).

Trimo_Landing_Page_Hedear_Mobile

نصبی راحت و متفاوت

طراحی منحصربفرد چراغ دانلایت بدون لبه تریمو امکان نصب بدنه اصلی چراغ را را با یک چرخش در تریمو مقطع گرد و یا با یک کلیک در تریمو مقطع مربع فراهم میکند.

این مرحله نصب میتواند در مراحل پایانی پروژه پس از رنگ آمیزی و حتی بعد از چیدمان پروژه انجام بگیرد!

نصب چراغ تریمو بگونه ای خواهدبود که هیچگونه لبه ای نسبت به سطح سقف نخواهد داشت (Trimless).

چراغ دانلایت بدون لبه

تریمو مربعی

NTR S 7676

چراغ دانلایت بدون لبه

تریمو گرد

NTR C 82

دانلایت معمولی دانلایت تریمو

حس دارک لایت را با تریمو تجریه کنید.

در چراغ های دانلایت معمولی منبع نور قابل روئیت است اما در چراغ های تریمو نورانه که بر مبنای دارک لایت بودن طراحی شده است خیرگی منبع نور را نخواهید داشت.

درواقع مبنای طراحی چراغ های تریمو تامین نور کافی و بدون دیدن منبع نور است، این ویژگی دارکلایت نامیده می شود.

نصب آسان و متفاوت

Trimo_Landing_Page_Morabah_Size_01-03

ابعاد چراغ دانلایت

تریمو مربع

Trimo_Landing_Page_Dayreh_Size_01-03

ابعاد چراغ دانلایت

تریمو گرد

مشاوره قبل از خرید - سفارش

محصولات ما بر اساس نیاز پروژه تولید می شود این قانون برای چراغ تیرمو نیز صادق است.

کارشناسان ما در واحد فروش ومهندس روشنایی می توانند شما را برای رسیدن به محصول مدنظرتان راهنمایی کنند.

میزان روشنایی که چراغ های  هر پروژه می بایست تامین کند بر اساس کاربرد و عواملی مانند: روشنایی طبیعی محل، کاربری پروژه و ... تعیین می شود. از این رو محصولات ما پس از شنیدن درخواستهای مشتری و بررسی پروژه توسط مهندسین روشنایی نورانه تولید می شود.