پروژه ها

شرکت سرمایه گذاری کاریزما

تامین روشنایی شرکت سرمایه گذاری کاریزما - صنایع روشنایی نورانه چراغ اکو روکار

شرکت سرمایه گذاری کاریزما – تهران

ساختمان مسکونی پانوراما

ساختمان مسکونی پانوراما - گروه معماری میکا - روشنایی نورانه - چراغ خطی لاین و چراغ دانلایت تریمو

ساختمان مسکونی پانوراما – تهران

ساختمان اداری رویان دارو

سیستم مولتی ترک نورانه - ساختمان رویان دارو - گروه معماری دانا - میر مطلبی - رویان دارو - Multitrack

ساختمان اداری رویان دارو – تهران

ساختمان اداری شریف

ساختمان اداری شریف - م جله معماری بین المللی 2A - صنایع روشنایی نورانه - چراغ خطی لاین نورپردازی

ساختمان اداری شریف – تهران

آپارتمان مسکونی پاکت

آپارتمان مسکونی پاکت - رتبه اول مجله معمار در گروه ساختمان های مسکونی از طراحی تا اجرا نورانه چراغ خطی لاین

آپارتمان مسکونی پاکت – اصفهان

کارگزاری بانک صنعت و معدن

طراحی روشنایی کارگزاری صنعت و معدن با چراغ خطی لاین نورانه

کارگزاری بانک صنعت و معدن – تهران

دانشکده نفت

روشنایی دانشکده نفت توسط چراغ خطی لاین نورانه

دانشکده نفت – تهران

داروخانه رامین

داروخانه رامین تهران خیابان فردوسی - صنایع روشنایی نورانه - اسپات لاین

داروخانه رامین – میدان فردوسی، تهران

دفتر هواپیمایی زاگرس

پروژه روشنایی دفتر هواپیمایی زاگرس صنایع روشنایی نورانه

دفتر هواپیمایی زاگرس

کلینیک زیبایی ماه تابان – تهران

تصویر چراغ های روشنایی کلینیک زیبایی ماه تابان - صنایع روشنایی نورانه - جرد

کلینیک زیبایی ماه تابان – تهران