VIRA Wireless : سیستم روشنایی هوشمند با قابلیت کنترل بی سیم از طریق اپلیکیشن

یکی از پیشرفته ترین راهکار های کنترلی سیستم های روشنایی دنیا کنترل از طریق شبکه های بلوتوثی بوده که میتوان از طریق تلفن های هوشمند و با استفاده از چراغ هایی که دارای این قابلیت باشند مشخصه های مختلفی از جمله سطح نور و رنگ نور چراغ ها را به صورت دستی و گروهی از طریق نرم افزار نصب شده بر روی گوشی تغییر داد همچنین چراغ ها را بر اساس فضای آن ها گروه بندی کرده و سناریو های مختلفی برای کاربرد های مختلف آن فضا تنظیم و بصورت پیش فرض قرار داد.

02_Vira wireless

سیستم روشنایی با قابلیت کنترل بیسیم توسط تلفن های هوشمند

یکی از پیشرفته ترین راهکار های کنترلی سیستم های روشنایی دنیا کنترل از طریق شبکه های بلوتوثی بوده که میتوان از طریق تلفن های هوشمند و با استفاده از چراغ هایی که دارای این قابلیت باشند مشخصه های مختلفی از جمله سطح نور و رنگ نور چراغ ها را به صورت دستی و گروهی از طریق نرم افزار نصب شده بر روی گوشی تغییر داد همچنین چراغ ها را بر اساس فضای آن ها گروه بندی کرده و سناریو های مختلفی برای کاربرد های مختلف آن فضا تنظیم و بصورت پیش فرض قرار داد برای مثال:

  • سناریو ی مهمان در یک فضای مسکونی که در آن تعریف شده در هنگام حضور میهمان ها چراغ های اطراف به حداقل نور خود و چراغ های پذیرایی به حداکثر مقدار نور خود برسند.
  • سناریوی خواب در یک فضای مسکونی که در آن چراغ های اتاق خاموش شده و چراغ های نور مخفی به رنگ نارنجی و با مقدار نور کم تغییر  می یابند.
  • سناریوی تماشای فیلم در یک فضای مسکونی که در آن چراغ های اتاق به حداقل مقدار خود رسیده و چراغ های نور مخفی روشن می شوند.
  • سناریوی ارائه در یک فضای اداری که در آن چراغ های اتاق جلسات در هنگام ارائه با ویدیو پروژکتور خاموش شده و چراغ های راهرو و سایر اتاق ها با توجه به سنسور موجود در آن فضا عمل می کنند.
  • سناریوی آرامبخش در یک مهمانپذیر و یا فضای مسکونی که در آن چراغ ها به حداقل نور خود رسیده و نور مخفی به رنگ آبی روشن تغییر می کند.

 

از مزایای سیسـتم های روشنایی با کنترل بی سیم بر پایه شــبکه های بلوتوثی، نسبت به سایر سیستم های کنترلی بی سیم نظیر zigbee با ساختــــار ســـتاره ای (star topology)  میتوان به قابلیت خود ترمیمی سیگنال ها در هر کدام از چــراغ ها اشاره نمود که بدین ترتیب تمامی چراغ ها یا دیوایس های استفاده شده در سیستم بدون ارتباط با هیچ دروازه مرکزی (نظیر مودم) با یکدیگر در ارتباط بوده و درصد عدم اتصال را به صفر می رسانند، به همین ترتیب نیز کنترل چراغ ها در این سیستم محدود به پوشش سیگنال wifi در فضا نیست .

از مشخصه ها ی قابل تنظیم دیگر این سیستم میتوان  به:

محصولات مرتبط