روند شروع همکاری

 قبل از اقدام به تکمیل فرم، ابتدا با روند شروع همکاری آشنا شوید،همه تلاش ما این است که شما جایگاه مناسبی با توجه به علاقمندی و توانایی هایتان در نورانه پیدا کنید. تا علاوه بر عملکرد خوب ، از فعالیتتان در نورانه لذت ببرید!

1

Marker 1

تکمیل فرم درخواست همکاری

همکاران ما شما را بر اساس اطلاعاتی که ارسال می کنید قضاوت خواهند کرد، صحت آنها برای ما مهم است، پس منطقی است برای تکمیل آن وقت بگذارید.

2

Marker 2

بررسی اولیه

اطلاعات ارسالی شما توسط همکاران ما بررسی می شود و در این مرحله در مورد ادامه مراحل شروع همکاری تصمیم گیری خواهد شد.

3

Marker 3

اطلاع رسانی از طریق پیامک

نتیجه بررسی مرحله قبل نهایتا تا 7 روز کاری به شماره موبایلی که اعلام کرده اید پیامگ خواهد شد.

4

Marker 4

مصاحبه تلفنی

در این مرحله همکاران ما با یکی از شماره هایی که اعلام کرده اید با شما تماس خواهند گرفت و علاوه بر مصاحبه تلفنی در صورت صلاحدید برای تعیین جلسه مصاحبه با شما هماهنگ خواهند شد.

5

Marker 5

مصاحبه حضوری

اینجاست که ما افتخار دیدار حضوری شما را خواهیم داشت، یک مصاحبه کاری در کنار گپ دوستانه شما و همکاران ما را برای ادامه روند همکاری متقاعد خواهد کرد.

6

Marker 6

دپارتمان فرصت های شغلی

درست است ما مشتاق به همکاری با شما هستیم اما دغدغه اصلی ما این است که آیا شما لحظات زندگیتان را در جایگاه مناسبی در مجموعه نورانه سپری خواهید کرد. در این مرحله این مورد بررسی میشود. 

Marker 7

به دنیای نور خوش آمدید

بیصبرانه منتظرتان خواهیم بود، تا درکنارهم پله های ترقی را طی کنیم.