ساختمان اداری شریف

ساختمان اداری شریف - تهران

ساختمان اداری شریف مقام دوم 2A Asia Awards سال 2020 را به خود اختصاص داد. طراحی و معماری این پروژه توسط گروه معماری هوباطرح انجام گرفته و روشنایی اصلی فضای داخلی این پروژه با چراغ خطی مدل لاین عرض 6 سانتی متر نورانه تامین شده است. ما این رویداد معماری را به شرکت هوبا طرح تبریک می گوییم.

محصولات مرتبط