HOSPITALITY روشنایی فضاهای

اقامتگاهی
Hotel_02

آزمایشگاه و اتاق تمیز:

چراغ های مورد استفاده در اتاق های تمیز می بایست کمترین میزان ممکن از ذرات معلق را در محیط منتشر کرده و با دریافت استاندارد های مشخصی به عنوان چراغ مناسب اتاق تمیز معرفی گردند. همچنین این چراغ ها می بایست  تضمین  کننده تامین نور  با کیفیت بسیار بالا برای فعالیت های انجام شده در این محیط باشند  .

راه حل:

-استفاده از چراغ های دارای تاییدیه های لازم

- عدم وجود خیرگی

-دیفیوزر های با سطح تمیز شونده

محصولات مرتبط

راهکارهای پیشنهادی