خیرگی UGR

خیرگی و محدود کردن آن در طراحی 

 

انواع خیرگی

خیرگی یکی از عوامل آزاردهنده در روشنایی است که  باعث محدود شدن حوزه دید و ایجاد خستگی برای افراد می شود که باید تا آنجا که ممکن است محدود شود.

عواملی که می توانند باعث ایجاد خیرگی شوند عبارتند از:

  • استفاده از چراغ نامناسب
  • قرارگیری چراغ یا پنجره در موقعیت نامناسب
  • انعکاس بالای سطوح مختلف

تصویر خیرگی مستقیم UGR - نورپردازی نورانه

1- خیرگی مستقیم  (Direct Glear )

علل
- چراغ هایی بدون کنترل
- خیرگی سطوح بسیار روشن

اثرات
- ازبین رفتن تمرکز افزایش
- درصد خطا ایجاد خستگی

راه حل
- استفاده از پرده بر روی پنجره ها
-استفاده از چراغ هایی باشدت روشنایی محدود یا کنترل شده

 

تصویر خیرگی مستقیم UGR - نورپردازی نورانه
تصویر خیرگی مستقیم UGR - نورپردازی نورانه

 2- خیرگی غیر مستقیم (Indirect Glare)

علل
- سطوح با انعکاس بالا
- چیدمان نامناسب چراغ ها
- چیدمان نامناسب میزهای کار

اثرات
- ازبین رفتن تمرکز
- افزایش درصد خطا
- ایجاد خستگی

راه حل
- چیدمان مناسب چراغ ها با توجه میز های کار
- روشنایی غیر مستقیم
- استفاده از بافت ها و سطوح مات

 

محدود کردن خیرگی مستقیم در رو شنایی داخلی به روش UGR

در استاندارد شماره ی EN-12464 اروپا، میزان خیرگی استاندارد در فضاهای کار مشخص شده است و طبق این استاندارد ، خیرگی ناشی از منابع مختلف روشنایی باید کاهش یابد. میزان خیرگی مستقیم ناشی از منابع نوری در یک اتاق از روشی که آنرا UGR (Unified Glare Rating) می نامند به دست می آید. بر اساس این روش، خیرگی مستقیم ناشی از تک تک منابع روشنایی، به صورت واحد برای نقاط متعدد بررسی می شود.

UGR به وسیله ی فرمولی مشخص می شود که توسط آن تاثیر تمامی چراغ های استفاده شده که بر خیرگی تاثیر می گذارند در نظر گرفته می شود.

 

برای اطلاع از نحوه محاسبه UGR در dialux  اینجا کلیک کنید.

حدود UGR در محیط های مختلف به شرح زیرند


16                      ترسیمات فنی
19                      خواندن، نوشتن، جلسه، و کار های کامپیوتری
22                      محیط های صنعتی
25                      صنایع سنگین
28                      ایستگاه های راه آهن

UGR≈0

یکی از محصولات صنایع روشنایی نورانه چراغ خطی دانلایت لنزا UGR تقریبا صفر دارد. این ویژگی در این چراغ باعث میشود که منبع نوری علاوه بر تامین روشنایی فضای مدنظر، حس آزاردهنده‌ای (خیرگی) برای افراد حاضر در محیط ندارد.

Lenza_Landing_Page_phOTO_03_b

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

شما باید وارد شوید تا دیدگاه خود را ارسال نمایید.