VIRA HCL : سیستم روشنایی انسان محور نورانه

نور تاثیر بسزایی بر روی انسان ها دارد، علاوه بر علت اصلی بینایی، حالات حسی مارا تنظیم کرده و بر روی سطوح فعالیت و بازدهی ما تاثیر می گذارد؛ با توجه به این که ساعت بیولوژیک بدن موجودات زنده از جمله انسان و ترشح هورمون هایی از جمله ملاتونین (هورمون خواب) و کورتیزول (هورمون هوشیاری) با تغییر سطح و رنگ نور خورشید در طول روز  تنظیم میشود و بدلیل اینکه انسان امروز بیشتر وقت خود را در فضاهای داخل و بدور از نور خورشید سپری میکند مشکلاتی از جمله عدم تمرکز، بی خوابی، احساس کسلی و بهم ریختگی ساعت بیولوژیک بدن را در پی دارد..

01_HCL

  سیستم روشنایی انسان محور حامی سلامت، رفاه و بهبود عملکرد افراد در محیط با بهره گیری از مزایای حسی، بصری و بیولوژیکی نور

 

 

 

 

نور به عنوان منبع سلامتی

تغییرات نور یک سیستم روشنایی انسان محور برابر با تغییرات نور طبیعی محیطی است که ساختمان در آن بنا شده است، این تغییر و همسان سازی نور فضای داخل با توجه به خصوصیات محیطی و فصلی مکانی که در آن زندگی می کنیم و یا فعالیت های روزانه مان را به انجام می رسانیم فواید بسیاری دارد. مطالعات علمی بسیاری نشان دهنده ی بهبود ریتم طبیعی بدن ) ساعت درونی(، افزایش تمرکز و هوشیاری، جلوگیری از برخی بیماری ها ، بهبود کیفیت خواب و افزایش بازده افراد در یک سیستم روشنایی انسان محور بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربردهای سیستم روشنایی انسان محور

سیستم روشنایی انسان محور نورانه به عنوان یکسیستمنورپردازی محیط فاکتور هایی نظیر کیفیت بصری، نیاز های زیستی و حسی انسان را در بر گرفته و از اتلاف انرژیجلوگیری می کند. ها و سیستم های LED آخرین پیشرفت های تکنولوژی کنترلی ، امکان تغییر دما رنگ نور را بر روی منحنی پلانک از 2700 کلوین تا 6500 کلوین فراهم آورده که به معنای تغییر رنگ نور از سفید گرم تا سفید سرد است. با توجه به مزایای این سیستم این تکنولوژی میتواند در محیط های مختلفی از جمله فضاهای آموزشی ، اداری تجاری، کار خانه ها، مهمانپذیر ها و حوزه ی سلامت و همچنین محیط های با ویژ گی های خاص جغرافیایی یا محیط ها که از عدم وجود نور طبیعی روز رنج می برند استفاده گردد.

 

 

 

 

 

  • روشنایی انسان محور در فضای بیمارستانی و حوزه سلامت:

جلوگیری از نوســـانات خلق و خو و پیشرفت افســـردگی  – تســـریع در بهبود بیماری ها در نتیجه ی تنظیم ساعت درونی – بدن و خـــواب عمیق و راحــــت شبانه – کاهـــش نیاز به مصرف قرص های خــــواب آور –  افزایــــــش حس آرامــــش و کاهــــش خستگی چشم و سردرد

  • روشنایی انسان محور در فضای اداری:

افزایش انرژی و هوشیاری کارمندان در طول روز – تنظیم ساعت درونی بدن و درنتیجه ی افزایش کیفیت خواب شبانه – افزایش رضایتمندی و بازده کارمندان – قابل تنظیم بر اساس نیاز هر فرد

سایر قابلیت های این سیستم:

تشخیص حضور باروشن شدن خودکار چراغ ها در صورت حضور افراد و خاموش شدن پس از زمان قابل تعیین در صورت عدم حضور و همچنین تطابق با نور طبیعی موجود در محیط  که توسط آن سطح نور چراغ ها با توجه به نور طبیعی موجود در محیط تنظیم می گردد.

پیاده سازی این سیستم بصورت بی سیم و بدون نیاز به هیچ گونه پلتفرم و یا سیم کشی اضافه در ساختمان صورت گرفته و تمامی قابلیت های سیستم کنترل بی سیم نورانه را نیز دارا می باشد.

محصولات مرتبط