Skip to content

بارگذاری نقشه های پروژه |

700 39 888 - 021

021-88839700

دانلود کاتالوگ

کدام رنگ نور مناسب تر است؟

کدام رنگ نور مناسب تر است؟

    با توجه به این که فضاهای مختلف نسب به کاربریشان به دما رنگ (رنگ نور) های مختلفی نیاز دارند، رنگ نور های طیف سفید از لحاظ دسته بندی به سه دسته سفید گرم ( کمتر از 3300 کلوین ) طبیعی (3300 تا 5000 کلوین ) و سفید سرد ( بیش از 5000 کلوین) تقسیم میشوند.

به طور کلی دما رنگ های گرم مناسب مکان های دارای حس آرامش و راحتی و پر از اشیائی با رنگ های گرم است، این فضا ها بیشتر شامل اتاق های نشیمن، رستوران ها و فضاهای اقامتگاهی می شوند.

دما رنگ های طبیعی و سرد مناسب ایجاد یک فضای زنده و پر انرژی بوده و در فضاهایی نظیر آشپزخانه ها، دفاتر کار، انبار ها، فروشگاه ها فضاهای آموزشی و … استفاده می شوند.

همچنین  امروزه با وجود چراغ هایی با قابلیت تغییر طیف رنگ نور سفید میتوان به طور همزمان از نور گرم، طبیعی یا سرد با توجه به نیاز افراد و یا کاربری فضا استفاده استفاده نمود.

 

در جدول زیر میتوانید دما رنگ مناسب فضاهای مختلف با توجه به استاندارد ( EN-12464-1 ) را مشاهده کنید:

 

 

دما رنگ مناسب فضا های مختلف

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم