02188839700

021-88839700

دانلود کاتالوگ

Silva Spot light چراغ اسپات سیلوا روکار

76_Siva_surface_B

Silva Spot light چراغ اسپات سیلوا روکار

مشاهده همه 2 نتیجه

نمایش مقطع

اطلاعات فنی

کد تک محصول توان شار نوری بازده اندازه
NS 60 (LENGTH)  PC 10 w 1215 lm 121.5 lm/w Ø 60
NS 90 (LENGTH)  PC 36 w 3986 lm 110.7 lm/w Ø 90

ویژگی های تصویری

ویژگی تعریف نشده است.