INDUSTRIAL روشنایی فضاهای

صنعتی
industrial_02

سالن های بسته بندی

-سیستم روشنایی با قابلیت ذخیره انرژی بالا

 -استفاده از سنسور های حضور

-روشنایی مطلوب کل محیط به همراه روشنایی مناسب میزکار ها

خطوط تولید و مونتاژ

با توجه به فعالیت های مختلف خطوط تولید در جهت تولید محصولات مختلف و تغییر آرایش ماشین آلات و مواد اولیه و همچنین ارتفاعات مختلف سقف در این گونه فضا ها و به ویژه خطوط مونتاژ، نور یکنواخت و کافی در کل محیط با توجه به نور روز موجود  از نیاز های اصلی طراحی روشنایی این محیط می باشد

-روشنایی خطی و ردیفی برای ارتفاعات کم و متوسط

-روشنایی متمرکز و اسپات برای ارتفاعات بالاتر

-ضریب توان بالا و اعوجاج هارمونیکی پایین چراغ ها

 

صنایع غذایی

-از موارد مهم در سیستم های روشنایی این فضاها نیز چراغ های با کیفیت نوری بالا جهت تشخیص کیفیت مواد غذایی می باشد .

-چراغ های با درجه ی حفاظتی بالا و مقاوم در برابر شستشو

-ضریب نمود رنگی بالا

انبارها

- استفاده از راهکار های روشنایی هوشمند VIRA نظیر چراغ های هوشمند و سنسور های حرکت به منظور ذخیره ی انرژی بدلیل استفاده ی پراکنده از قسمت های مختلف انبار ها

-استفاده از چراغ با پخش نور نا متقارن دو طرفه  برایت

-استفاده از چراغ های رین لد  با ترکیب خطی

-استفاده از چراغ های با زاویه ی پخش نور کم برایت 30  در ارتفاعات بالا

غذاخوری و محیط استراحت کارکنان

-فضای آرامش بخش با نوع نور مناسب و با کیفیت

-عدم وجود خیرگی

محصولات مرتبط

راهکارهای پیشنهادی